Etykietowanie i układanie puszek z farbą

Etykietowanie i układanie puszek z farbą

Opis pracy:

Układanie i etykietowanie puszek z farbą

Zakres obowiązków:

 • pakowanie puszek z farbą i układanie ich na paletach
 • etykietowanie puszek

Godziny pracy:

 • 06: 00-15: 00
 • 13: 30-23: 00 (12% dodatku)

Wymagania:

 • Mile widziane prawo jazdy,
 • Mile widziane doświadczenie na produkcji,
 • Znajomość języka angielskiego, holenderskiego lub niemieckiego

Oferujemy:

 • Stawka 11,59€ + dodatki
 • Zakwaterowanie
 • Ubezpieczenie
 • Tygodniówki
 • Stabilna paca z możliwością rozwoju

Dodatki:

 • 50,00% po godz. 18:00
 • 75,00% po godz. 06:00 w sobotę
 • 200% / 300% niedziele / święta
 • 50,00% Nadgodziny po 40 godzinach
Tytuł oferty znajduje się u góry strony
*Czy nie posiada pęknięć, urwanych rogów i innych widocznych uszkodzeń
Od kiedy możesz rozpocząć pracę?
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FlexRoyal z siedzibą w Nijmegen, Holandia) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - rodo@flexroyal.nl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody jednak nie dłużej niż 3 lata, 5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz potencjalni pracodawcy. 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych